Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ljubljana, avgust 2020KAZALO VSEBINE

1. GLAVNE NOVOSTI PRENOVLJENEGA MAS 
2. UPORABNIŠKE SKUPINE IN NIVOJI DOSTOPNIH PRAVIC
3. UREJANJE DOSTOPNIH PRAVIC
4. DODAJANJE  DOSTOPNIH PRAVIC
  4.1 Uporabnik odda vlogo za ureditev dostopnih pravic zase 
  4.2. Koordinator/ skrbnik pogodbe odda vlogo za dostopne pravice namesto drugega uporabnika
5. POTRJEVANJE DOSTOPNIH PRAVIC
6. ODVZEM DOSTOPNIH PRAVIC
7. PREGLED DOSTOPNIH PRAVIC UPORABNIKOV 
  7.1 Dostopne pravice do posamezne operacije 


  • No labels