Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

                                                   Slika Slika 2: Dostop do strani za urejanje dostopnih pravic

...

  • Moje pravice in
  • Vloge za dodelitev pravic.

Image RemovedImage Added


                                           Slika 3: Stran za pregled in urejanje dostopnih pravic