S klikom na uporabniško ime (v zg. desnem delu zaslona) se odpre stran, na kateri uporabnik lahko:

Uporabnik lahko do strani za urejanje in pregled dostopnih pravic dostopa tudi preko rubrik na levi strani zaslona.


                                       

                                          Slika 2: Dostop do strani za urejanje dostopnih pravic


S klikom na uporabniško ime se odpre novo okno, ki ima dodani dve novi sekciji:


                                           Slika 3: Stran za pregled in urejanje dostopnih pravic