Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


S klikom na uporabniško ime (v zg. desnem delu zaslona) se odpre stran, na kateri uporabnik lahko:

  • odda vlogo za dostopne pravice,
  • pregleduje statuse oddanih vlog ter
  • pregleduje obstoječe dostopne pravice.

Uporabnik lahko do strani za urejanje in pregled dostopnih pravic dostopa tudi preko rubrik na levi strani zaslona.


                                       

                                          Slika 2: Dostop do strani za urejanje dostopnih pravic


S klikom na uporabniško ime se odpre novo okno, ki ima dodani dve novi sekciji:

  • Moje pravice in
  • Vloge za dodelitev pravic.


                                           Slika 3: Stran za pregled in urejanje dostopnih pravic

  • No labels